T. C. YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ
KURUMSAL İLERLEMEDEN SORUMLU REKTÖR YARDIMCILIĞI

EUA - European University Association - Avrupa Üniversiteler Birliği
Institutional Evaluation Programme - Kurumsal Değerlendirme Programı

Avrupa Üniversiteler Birliği, hem Avrupa üniversitelerinin hem de ulusal rektörler kurullarının temsilcisi olarak Avrupa’daki yüksek öğretim topluluğunun sesidir.

EUA’nın Misyonu:
Avrupa’da yüksek öğretim ve araştırma sistemini sürekli geliştirmek ve güçlendirmek; destek
ve rehberlik sağlayarak, öğretimde, öğrenmede, araştırmada ve toplum hizmetlerinde kaliteyi arttırmaktır.

 

Neden EUA Kurumsal Değerlendirmesi

  • Üniversitede kurumsal özerkliği güçlendirmek ve kurumsal değişimi desteklemek,
  • Üniversitenin konumunu, ihtiyaçlarını, misyonunu ve kültürünü gözönüne alarak iç değerlendirme yapabilme becerisini geliştirmek,
  • Kalite yönetimi ve stratejik değişim konularındaki iyi ve başarılı uygulama örneklerini açığa çıkararak kurumsal gelişmeyi desteklemek,
  • Üniversitenin uluslararası ölçekte bir dış değerlendirmeden geçmesini sağlamak,
    • Değişim programlarının (öğrenci ve öğretim üyesi) uygulanabilirliğini kolaylaştırmak.
    • Üniversitenin tanınırlığını arttırmak,
  • Üniversitenin STRATEJİK PLANINI hazırlamak
 
Bologna Eşgüdüm Süreci Çalışmaları
Eşgüdüm Süreci, Yeditepe Üniversitesinde Kurumsal İlerleme'den sorumlu Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Nilüfer EĞRİCAN'ın Başkanlığındaki Bologna Eşgüdüm Komisyonu (BEK) tarafından yürütülmektedir
 
Raporlar
Yeditepe EUA Self-Evaluation Report (2,64 MB)
Yeditepe EUA Self-Evaluation Supplementary Report (485 KB)
Yeditepe YODEK Stratejik Plan 2006 (622 KB)
Yeditepe EUA Önziyaret Raporu (43,2 KB)
Projeler için Prosedür (104 KB)
EUA Kurumsal Değerlendirme Takımı “Yeditepe Üniv. Kurumsal Değerlendirme Raporu (İngilizce özgün metin)
EUA Kurumsal Değerlendirme Takımı "Yeditepe Üniv. Kurumsal Değerlendirme Raporu (Türkçe çeviri metin)
Çalışmalar
EUA Çalışmaları (67,1 KB)
EUA SUNUM - Ana Ziyaret Programı (310 KB)
Ana Ziyaret Programı (31,3 KB)
BEK Hizmet-İçi Eğitim Seminleri
Bologna Sürecinde Öğretim Perspektifi (159 KB)
Bologna Sürecine Genel Bir Bakış (1,03 MB)
Türkiye Yükseköğretim Ulusal Yeterlilikler Çerçevesi (TYUYÇ) Ara Raporu (928 KB)
Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) (1,76 MB)
Lerzan ÖZKALE'nin Sunumu (296 KB)

Tel: (90) 216-578-0013 Faks: (90) 216-578-0331 E-posta: eua@yeditepe.edu.tr